pestovanie póru

Vypestujte si pór na záhrade. Stačí sa držať týchto rád

Pór je popri cibuli a cesnaku trochu menej známy. To je však na veľkú škodu. Hodí sa na priamy konzum, keďže toľko neštípe a nie je toľko “cítiť” z úst. Rovnako dobrý je však aj ako ingrediencia do jedál. Pozrime sa na to, ako ho pestovať na záhrade. 

Pór pochádza zo stredomoria. V prímorských krajinách rastie dokonca ako trváca planá rastlina. Má dvojročný vývojový cyklus, kedy semeno prináša až v druhom roku pestovania. 

O tom, že je pór veľmi zdravý asi netreba dlho hovoriť. Obsahuje veľa vody (až 88%), vitamínov – C, B1 a B2, P a minerálne látky ako vápnik a železo. 

Poznáme dve formy póru:

  • Pór letný – je skorší, má rýchly vývoj, viac listov a dlhšiu vybielenú časť. Je však málo odolný voči zime.
  • Pór zimný – má dlhší vývoj, kratšiu, zato však hrubšiu stonku a je odolný voči mrazu. V našich končinách je viac rozšírený. 

Kde sadiť pór?

Z hľadiska klimatických podmienok nie je pór na prostredie veľmi náročný. Obľubuje hlinité až hlinitopiesčité humózne pôdy. Naopak sa mu príliš nedarí v suchých a veľmi ľahkých pôdach. Pôda reakcia by mala byť neutrálna alebo slabo kyselá. 

Rastlina korení v hĺbke od 30 do 80 cm. Je pomerne náročná na živiny, teda sa odporúča ju počas vegetácie prihnojiť kompostom alebo ešte lepšie tekutým hnojivom (napríklad zákvas zo žihľavy). 

Kedy sadiť pór?

Pór sadíme čím skôr na jar (ešte v marci). Vysievame do plytkých riadkov vzdialených od seba 30 – 45 cm. Po vzídení rastliniek vyjednotíme na vzdialenosť 10 cm.. Pór je možné si aj predpestovať v parenisku. Takto predpestovaný potom lepšie a rýchlejšie rastie. Sadenice vysádzame až v máji do riadkov vzdialených od seba 30 cm. V riadkoch sadíme pór 10 cm od seba. 

Starostlivosť o pór počas vegetácie

Podobne, ako aj pri ostatných rastlinách je dôležité záhon s pórom udržiavať v nezaburinenom stave. Keď sadenice podrastú, kopcujeme ich podobne ako zemiaky až do výšky 20 cm. Tým dosiahneme predĺženie vybielenej časti póru. V suchom období je samozrejme potrebné pravidelne polievať. 

Úrodu póru zbierame od júla až do prvých mrazov. 

S čím sadiť pór?

Dobrým spoločníkom póru je napríklad mrkva, zeler, paradajky, šalát, hlúbová zelenina a jahody.